Segítő foglalkozások és szakmai kompetenciák

Az alábbiakban - a teljesség igénye nélkül - bemutatom a leggyakoribb segítő foglalkozásokat és azok működési területeit.

Pszichiáter
A pszichiáter valamely egyetem általános orvostudományi karán végzett olyan szakember, aki a hatéves alapképzés elvégzése után pszichiátriára szakosodott. A párkapcsolatban résztvevő egyénekkel dolgozik, nem a párral, gyógyszerfelírási jogkörrel rendelkezik.

Pszichológus
A pszichiáterrel szemben nem orvosi egyetemen, hanem bölcsészettudományi karon szerzi meg tudását. Nem ír fel gyógyszereket, viszont tesztek és a pácienssel való beszélgetés alapján diagnózist állít fel és pszichoterápiás technikák segítségével kíséri betegeit. Elsősorban egyéneket kezel, nem pedig párokat és családokat.

Családterapeuta
Pszichológus, szociális munkás, vagy pedagógus alapképzettséggel rendelkező személy, aki posztgraduális elméleti és gyakorlati képzés során sajátítja el a párokkal és családokkal végzett terápiás munkát. Munkája egész családokra, vagy a családok kisebb alrendszereire terjed ki.

Párterapeuta
Családterápiás képesítéssel rendelkező személy, aki munkájában különböző kapcsolati stádiumokban élő párokra összpontosít, gyermekek nélkül.

Szexuálterapeuta
Szakorvos, vagy klinikai szakpszichológus alapképzettségű szakember, aki posztgraduális képzés keretében sajátítja el a szexuális problémák kezelésének ismereteit.

Családi életre nevelő
Pedagógiai, teológiai, vagy más segítő foglalkozású alapképzésben részesült szakember, aki szakirányú továbbképzésben tanulja meg a családi élet különböző aspektusait. Elsősorban edukatív (nevelő) és preventív (megelőző) céllal dolgozik, terápiát nem végez. Munkaterülete: gyermekek felkészítése a családi életre iskolai keretek között, szülők képzése, házassági felkészítés (régen jegyesoktatás), párkapcsolati tréningek, stb.

Családsegítő
Hivatalos intézmény, amelynek célja a a működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémák (pl. eladósodás, bántalmazás, stb.) miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzés, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése.

Mediátor
Olyan közvetítő, aki egy konfliktushelyzetben (pl. válás, gazdasági- vagy munkaügyi vita, stb.) egy problémamegoldó folyamat keretében segít tisztázni a konfliktus természetét, valamint segít olyan megoldást találni, amely mindkét fél számára kielégítő.

Coach
A coach (az angol szó magyar jeletése: edző) olyan segítő, aki valamilyen személyes (Life coaching) vagy üzleti (Business coaching) cél elérésében kíséri a kliensét, támogatja őt a változási folyamatokban és segíti a saját belső erőforrásainak feltárását. Mivel a coaching mint szakmai besorolás nem áll törvényes védelem alatt (szemben a terapeuta címmel), a képzés sem egységesen szabályozott, így a segítő felkészültsége meglehetősen széles skálán mozoghat.

cookie --