Világnézeti semlegesség

A világnézeti semlegesség alapvető követelmény minden terápiás foglalkozást űző szakember iránt.

Ez azt jelenti, hogy a szakember nem használhatja a terápiás kapcsolatot arra, hogy saját hitbeli meggyőződéseit, vallásos nézeteit népszerűsítse kliensei körében; illetve a terápiás folyamatot úgy kell irányítania, hogy az ne sértse a kliensei vallásos nézeteit, ne ütközzön azok hitgyakorlásával. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a terapeutának nincs világnézete. Akár kinyilvánítja, akár nem, minden terapeutának van egy sajátságos szemléletmódja, amelyen keresztül értelmezi a világot és annak különböző jelenségeit. Ez a világnézet megmutatkozik az általa alkalmazott módszerekben, az általa művelt pszichoterápiás irányzat emberképében. Olykor azonban megmutatkozik különböző vallási motívumok, jelképek használatában is (feszület, Dávid-csillag, iszlám félhold, jing jang jel, ezoterikus jelképek, stb.).

Saját világnézetem a Biblia alapjain nyugszik, amely két évezrede meghatározója az európai művészetnek, kultúrának és etikai gondolkodásnak.

cookie --